Skip to main content

Disclaimer

Gebruiksvoorwaarden
Leest u de volgende, voor elke bezoeker van de website geldende gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door. Maakt u gebruik van deze site, dan gaat u ermee akkoord om deze regels op te volgen. SysmaTec bvba behoudt zich het recht voor om de informatie op deze website op elk gewenst moment, zonder voorafgaande kennisgeving, te annuleren of te wijzigen. De bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden vormen geen basis voor contractuele of andere formele rechten ten opzichte van of namens een partij.

Informatie op de website
Als toonaangevend, innovatief bedrijf voor de productie van clipsluiting-systemen, beschouwt SysmaTec bvba het als haar missie als ondernemer om het leven van de klanten gemakkelijker te maken en bij te dragen aan hun succes. Deze website geeft u een overzicht van SysmaTec bvba. Om ervoor te zorgen dat u deze website zo makkelijk mogelijk kunt gebruiken, bieden wij u informatie op maat, telkens gericht op het doel van uw bezoek, of dat nu is als gebruiker van ons product, als technische school of als potentieel werknemer. Houdt u er rekening mee dat de informatie op deze website op geen enkele wijze bedoeld is als technische instructie of voor het geven van aanwijzingen voor het juiste gebruik van SysmaTec bvba producten en dan ook niet als zodanig mag worden beschouwd. SysmaTec bvba biedt de inhoud van deze website uitsluitend aan voor algemene educatieve en informatieve doeleinden. De site mag niet worden gezien als vervanging van de informatievoorziening door onze professionals.

Geen garantie of waarborg
SysmaTec bvba werkt continu aan het up-to-date houden van deze website. De juistheid of volledigheid van de inhoud van deze website wordt evenwel niet gegarandeerd. Met uitzondering van schade die opzettelijk of door grove nalatigheid van SysmaTec bvba wordt veroorzaakt, is SysmaTec bvba niet aansprakelijk voor directe, indirecte, atypische, incidentele of andere gevolgschade, of schadeclaims die voortvloeien uit of in verband met uw bezoek aan deze website, zoals bijvoorbeeld winstderving, onderbreking van de bedrijfsvoering en het verlies van programma's of elektronische gegevens. SysmaTec bvba biedt bezoekers van deze website links naar andere websites. Bepaalde links op deze site leiden evenwel naar servers die worden onderhouden door derde partijen, die buiten de invloedssfeer van SysmaTec bvba vallen. SysmaTec bvba is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze sites van derden of voor de gevolgen van het gebruik ervan door de bezoekers van deze website.

Aanbevelingen of meningen van deskundigen
Als een voor de bezoekers nuttig onderdeel zijn op deze website de meningen van diverse deskundigen opgenomen. Informatie op deze website, die worden gekenmerkt als deskundig advies, of die via deze website kan worden geraadpleegd via een hyperlink, vertegenwoordigt de mening van de respectievelijke deskundigen en vormt niet noodzakelijkerwijs het standpunt van SysmaTec bvba. De betreffende deskundigen zijn niet in dienst van SysmaTec bvba en worden door SysmaTec bvba niet betaalt voor het gebruikmaken van hun mening. SysmaTec bvba staat niet in voor de juistheid of volledigheid van de informatie of meningen in dergelijke materiaal en is op geen enkele wijze verantwoordelijkheid. Er dient opgemerkt te worden dat het bij de aanbevelingen gaat om de persoonlijke mening van de deskundigen, die op geen enkele wijze mag worden uitgelegd als de mening van SysmaTec bvba. SysmaTec bvba wijst dan ook elke verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid af.

Landgebonden productinformatie
SysmaTec bvba stelt informatie beschikbaar over de mondiale en lokale activiteiten van de onderneming. Die hoeft niet noodzakelijkerwijs voor elke bezoeker in zijn betreffende land relevant te zijn. Zijn de op deze website genoemde producten, programma's of services van SysmaTec bvba niet beschikbaar in uw land, dan betekent de vermelding van deze producten, programma's of services op de website niet dat SysmaTec bvba hiermee hun introductie in uw betreffende land aankondigt. Vraag uw plaatselijke SysmaTec bvba contactpersoon om meer informatie over de beschikbaarheid van deze producten in uw land.

Als niet betrouwbaar geldende informatie
Tenzij anders vermeld in onze privacyrichtlijn voor het internet, gelden alle mededelingen die u aan SysmaTec bvba doet via deze website als niet-vertrouwelijk en niet-beschermd. SysmaTec bvba is vrij om alle informatie, zoals ideeën, concepten, knowhow of technieken, die op deze manier wordt ontvangen, te gebruiken voor elk doel, zonder dat daar enige vergoeding of bronvermelding tegenover staat.

Intellectueel Eigendom
Houdt u er rekening mee, SysmaTec bvba zich, op basis van de bestaande wettelijke bepalingen, volledig beroept op de intellectuele eigendomsrechten van het bedrijf, onder meer ook via strafrechtelijke sancties. Alle merken, logo's en andere kentekens (gezamenlijk aangeduid als "merken") die op deze website worden getoond, zijn eigendom van - of in licentie gegeven aan - SysmaTec bvba. Zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van SysmaTec bvba of de eigenaar van het merk, geeft de publicatie van de merken op deze site aan de bezoeker, impliciet noch expliciet, de licentie of het recht om het merk te gebruiken. Verder is reproductie, verspreiding, wijziging of gebruik van de inhoud van deze website, voor andere dan persoonlijke, niet-commerciële doeleinden, alleen toegestaan met voorafgaande schriftelijke toestemming van SysmaTec bvba. Elke kopie van de inhoud van deze website of een gedeelte ervan moet worden voorzien van de volgende copyrightregel:
Copyright © SysmaTec bvba. Alle rechten voorbehouden.

Heeft u nog vragen?
Neemt u bij vragen a.u.b. contact op met:

SysmaTec bvba
Visbeekstraat 11D
2300 Turnhout
België

Tel.: +32 (0) 14 408520
Fax: +32 (0) 14 408521