Skip to main content

Themis Biotechnology & Life Science

Het duurzamer omgaan met afval in overeenstemming met de dictaten van de circulaire economie is nu een noodzaak geworden waar geen enkel bedrijf aan kan ontsnappen.

De verwijdering van afvalstoffen zoals:

  • zuiveringsslib;
  • slib van de chemische of farmaceutische industrie;
  • industrieel afvalwater van verschillende matrices;
  • afval van de agrovoedingsproductie;
  • gewasafval;
  • FORSU;

vormt een zware uitgavenpost op de balansen van het bedrijf, met kosten die voortdurend stijgen als gevolg van steeds strengere sectorvoorschriften. De aanwezigheid van water in grote hoeveelheden in dit soort afval biedt echter een belangrijke kans, aangezien de verwijdering en mogelijke terugwinning ervan een aanzienlijke vermindering van de te verwijderen volumes mogelijk maakt, evenals een enorm voordeel in termen van milieueffecten. Om dit resultaat te bereiken, is het echter noodzakelijk een nieuwe methode van economisch duurzame behandeling toe te passen, d.w.z. met bedrijfskosten die aanzienlijk lager zijn dan die van traditionele technologieën die momenteel op de markt beschikbaar zijn. Even belangrijk is om te zorgen voor verdere differentiële voordelen, waarbij wordt vermeden dat de typische negatieve neveneffecten worden opgelopen die traditionele systemen, die nu verouderd zijn, voor de vermindering van slib met zich meebrengen. Kortom, we hebben een innovatieve en revolutionaire technologie nodig, die in staat is om de grenzen van de huidige technologieën te overwinnen en uitzonderlijke resultaten te garanderen, samen met een echt economisch voordeel. Themis WRT - Waste Recovery Technology, is het perfecte antwoord op deze behoefte, omdat het een innovatieve technologie is voor de drastische vermindering en verbetering van afval met beperkte bedrijfskosten. Een unieke en concrete oplossing van circulaire economie, in staat om afval bestemd voor verwijdering om te zetten in een nieuwe hulpbron.

AFVALVERMINDERING TOT 90%

 

Themis WRT is een innovatieve gepatenteerde technologie voor de behandeling van verschillende afvalstoffen, voornamelijk maar niet uitsluitend organische matrix, waarvan de efficiëntie, snelheid en veelzijdigheid het uniek maken in zijn soort. De prestaties zijn werkelijk uitzonderlijk: Themis WRT garandeert een reductie tot 90% van het oorspronkelijke volume en ook de verbetering van het product door een multiprocesbehandeling (verdamping, drogen, granulatie, mengen) van de binnenkomende matrix. Dit alles met een fundamenteel exclusief voordeel, namelijk minimale bedrijfskosten.

In feite kan de machine bestaande thermische dragers (warmwaterstromen, condensatieteruggaven van stoomleidingen) gebruiken voor zijn werking. Op deze manier is het mogelijk om gratis enthalpiewachtrijen te exploiteren die anders verspreid zijn, met toegang tot lonende voorschriften zoals "White Certificates". Themis WRT is zeker de meest geavanceerde oplossing die momenteel beschikbaar is voor de behandeling van slib en organisch en niet-organisch afval voor de vermindering van volumes en bijgevolg kosten.

Themis WRT, dat werkt met nul emissies in de atmosfeer, vertegenwoordigt een echte en concrete toepassing van het concept van circulaire economie, omdat het het mogelijk maakt om zowel het water in het oorspronkelijke afval als het vaste product te hergebruiken. Het ontwerp is volledig "op maat gemaakt": elke machine wordt bestudeerd en gebouwd volgens de specifieke context waarin deze zal werken. Themis WRT wordt ook beheerd door onze "Genesi" -software die, naast het volledig automatiseren van het systeem, de bewaking van elke afzonderlijke bedrijfsparameter in realtime mogelijk maakt, zelfs op afstand. Veelzijdigheid is een ander belangrijk kenmerk dat uniek is voor WRT-technologie. In feite is het systeem ideaal voor matrices van verschillende aard en leent het zich perfect voor toepassingen in meerdere productiesectoren.

BETERE PRESTATIES EN LAGERE VERWIJDERINGSKOSTEN